Nuttige links

Boeken en publicatiesAlbony, V., e.a., Verbazingwekkende geheimen van de natuur, Uitg. The Reader’s Digest BV, A’dam-Brussel, 2003, 350 p.

Antigifcentrum Brussel, 070-245245 (24h/24h), De giftige paddenstoelen.

Antigifcentrum Brussel, 070-245245 (24h/24h), Giftige of verdachte planten. 

Bellman, H., Gids van Bijen, Wespen en Mieren, Tirion, 1998, 337 p.

BLWG (2007), Voorlopige verspreidingsatlas van de Nederlandse mossen, Bryologische en Lichenologische Werkgroep van de KNNV.

Bos, F., Wasscher, M., 1998. Veldgids Libellen. (Tweede druk). Utrecht: Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (K.N.N.V.).

Breugel, P. Van -, Gasten van bijenhotels, EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden & Naturalis Biodiversity Center, Leiden, 2014.

Gijsels, J.(red.), Handboek Biodiversiteit, Uitgave De Wielewaal Natuurvereniging VZW en Natuur- en Milieu-educatie, 1999, 176 p.

Harde, K., Severa, F., Thieme’s Kevergids, Thieme, 1982, 316 p.

Jones, D., Thieme’s Spinnengids, Thieme, 1984, 319 p.

Kleukers, R., Krekels, R., Veldgids Sprinkhanen en Krekels, KNNV Uitgeverij, 2004, 191 p.

Medawar, P., Medawar J., De wetenschap van het leven, Uitgeverij Het Spectrum, Utrecht-Antwerpen, 1979, 196 p.

Michler, G., Rook, R., De Natuur van Europa, Uitgeverij M & P, 1985, 280 p.

Molenaar E., Slembrouck J., e.a., Inheems, uitheems, ingeburgerd, verwilderd, Brochure floristisch onderzoek voor natuurbehoud, 1995, 1995, 19 p.

Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie (2002). De Nederlandse libellen (Odonata). Nederlandse Fauna 4 Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV.

Reader’s Digest, 1000 wonderen van de natuur, Uitgave Reader’s Digest, Amsterdam, Brussel, 2007, 448 p.

Reemer M.,  Renema W., van Steenis W., Zeegers T., Barendregt A., Smit J.T., van Veen M.P., van Steenis J.  en van der Leij L.J.J.M., De Nederlandse zweefvliegen. Nederlandse Fauna 8,  EIS Nederland & Naturalis, 2009, 450 p.

Rietschel, S., Insecten, Tirion, 2003, 239 p.

Roberts, M., Spinnengids, Tirion, 1998, 397 p.

Rodts J., Holsbeek L., Muyldermans S., Dieren onder onze wielen, KBVBV, 1998.

Verlinden, L., Zweefvliegen - Fauna van België, KBIN, 1991.


Websites


www.natuurpunt.be
www.vogelbescherming.be