Juweelzweefvlieg

Caliprobola speciosa

De Juweelzweefvlieg Caliprobola speciosa is een zweefvlieg die voorkomt in grote oude beuken- en eikenbossen.
Het is een opvallende wespachtige zweefvlieg met goudkleurige haarrijen over het achterlijf.

De borststukrug en het schildje zijn metaalgroen. De poten zijn grotendeels oranje en de vleugels hebben een verdonkerde top en een geelachtige tint op de voorhelft.  

De mannetjes vertonen een opmerkelijk territoriumgedrag. Ze vliegen traag rond met hangende poten en zetten zich neer op plaatsen met dood hout.  

De soort kan worden gezien van begin mei tot augustus.  Deze vlieg bezoekt vaak bloemen, vooral witte schermbloemigen.

Deze zweefvlieg is in Vlaanderen zeer zeldzaam.

De vlieg legt haar eitjes in natte rottende wortels, stronken of rotholen van bomen. De larven voeden zich met rottend hout of sapstromen van vooral Beuk Fagus sylvatica en Eik-soorten Quercus species. De stronken worden vaak meerdere jaren als territorium door deze vlieg gebruikt.