Juweelwesp

Hedychrum nobile

De Juweelwesp Hedychrum nobile is een goudwesp met een lengte van 4 tot 10 mm.  Deze soort heeft een korte en brede lichaamsbouw. De kop is groen gekleurd. Het borststuk is deels roodgoud, deels groenblauw gekleurd.
De goudwesp komt van eind mei tot eind september voor in uiteenlopende biotopen, vooral zandige, terreinen, ook in stedelijk gebied.

Deze wesp parasiteert bij voorkeur op de larven van knoopwespen. De eieren worden in de nesten van de gastheren gelegd. De belangrijkste gastheer is de Grote Snuittorknoopwesp Cerceris arenaria.  

Andere gastheren zijn de Geelbuikknoopwesp Cerceris quadricincta, de Gladde Knoopwesp Cerceris quadrifasciata, de Kleine Snuittorknoopwesp Cerceris quinquefasciata en de Gewone Bijenknoopwesp Cerceris rybyensis.  

De grootte bij deze wespen varieert naargelang de gastheer; het grootte-verschil wordt veroorzaakt door het verschil in voedsel dat de larven bij de gastheren, die eveneens verschillen in grootte, hebben opgenomen.