Juveniel
Een juveniel is een niet-geslachtsrijp exemplaar van een dier of een plant.