Juchtleerkever

Osmoderma eremita

De Juchtleerkever Osmoderma eremita is een zeer zeldzame grote kever. Er bestaat een recent gerapporteerde aanwezigheid van deze kever in Vlaanderen (2020).

Hij is ongeveer 3,5 cm groot en is donkerbruin.  

De larven komen voor in molm van dikke, holle loofbomen met open of halfopen standplaatsen (houtwallen, bosranden), soms in afgekraakte stammen met zonbeschenen holtes. Levende bomen, vooral Eik-soorten Quercus species en Beuken Fagus sylvatica, van 150 tot 200 jaar oud, hebben de voorkeur, maar de kever kan ook worden gevonden in Wilg-soorten Salix species of hoogstamboomgaarden.

De Juchtleerkever leeft in molm in de holtes van dikke loofbomen. De houtmolm moet in een flink volume voorkomen, constant vrij vochtig zijn, een behoorlijke temperatuur hebben en de juiste schimmels bevatten. Door de behoefte aan warmte worden bijna altijd levende bomen bewoond die in halfopen biotopen (bosranden) staan.

Er zijn meerdere geschikte (grote, staande, holle) bomen per gebied nodig. De kever is tamelijk honkvast. Hij verlaat maar zelden de boom waarin hij als larve is opgegroeid. Oudere bomen hebben voldoende grote holtes met vooral voldoende geschikte molm. De larve ontwikkelt zich gedurende 3 à 4 jaar en bevindt zich soms tot een meter diep in de molm. Slechts een klein deel van de populatie verlaat de boom waarin de kevers zijn geboren om in een andere boom de eitjes af te zetten. Een populatie kan zich generatie na generatie in één en dezelfde boom ophouden. Toch moeten er verschillende broedbomen op een korte afstand van elkaar aanwezig zijn om een duurzame metapopulatie te bekomen. Er worden soms zwervende exemplaren van deze kever waargenomen. In warme zomers vertoont de soort de neiging om te gaan vliegen. Zo kan de kever plotseling opduiken op of in een geschikte broedboom.

Habitatverlies en -versnippering vormen problemen voor deze soort.  

De kever verspreidt een leerachtige geur. Het is vooral deze geur en de opgehoopte uitwerpselen van de larven in holle bomen die zijn aanwezigheid verraden.