Jodoformrussula

Russula turci

De Jodoformrussula Russula turci is een mycorrhizavormende zwam bij dennen. Hij is te vinden in naaldbossen op droog, kalkhoudend of lemig zand.

Vermesting en verzuring vormen bedreigingen voor deze soort.