Japanse Duizendknoop

Fallopia japonica

De Japanse Duizendknoop Fallopia japonica is een oeverplant die al heel wat waardevolle vegetaties heeft verdrongen. De plant breidt zich niet uit door middel van zaadvorming, maar wel door middel van wortelstokken. Uit een klein stukje van deze wortelstok en ook uit stengelknopen kunnen zich nieuwe planten ontwikkelen. Deze plant heeft een zeer sterke groeikracht en een groot en diepliggend wortelstelsel waarmee de soort zich dwars door beton en asfalt kan boren. 

In het land van herkomst (Japan) is het een pioniersoort van ondermeer kale vulkanische bodems. De soort is in staat om sterk verstoorde milieus in te palmen. Omstreeks 1825 werd de plant in Europa binnengebracht, oorspronkelijk als sierplant. De soort verwilderde en verdringt momenteel andere planten. Via het dumpen van tuinafval en het verplaatsen van grond of compost met stukken wortel of stengel kan de soort zich verder verspreiden. Ook via maaimachines en bij het afvoeren van het maaisel komen fragmenten op nieuwe plaatsen terecht waar ze kunnen uitgroeien tot nieuwe planten. 

De plant kan in grote getale voorkomen. Bij de eerste vorst verdwijnt de plant en laat dan droge, holle stengels achter. In de lente vormt de plant vanuit de wortelstokken eerst grote, groene bladeren. De stengel is blauwgroen tot roodachtig gekleurd. Pas van augustus tot september bloeien de crémewitte bloempluimen. In het najaar kan deze plant belangrijk zijn als drachtplant voor bijen.