Jaarvogel
Een jaarvogel is een regelmatige broedvogel die als soort gedurende het hele jaar binnen de grenzen van ons land blijft. Dit in tegenstelling tot een standvogel, waarbij de vogel, het individu, min of meer op dezelfde plaats blijft.
Individuen van een jaarvogelsoort die in Vlaanderen hebben gebroed trekken in de herfst naar het zuiden, terwijl individuen van dezelfde soort vanuit het noorden van Europa naar hier komen. 

Voorbeelden van jaarvogels zijn de Velduil Asio flammeus, de Zanglijster Turdus philomelos, de Blauwe Reiger Ardea cinerea en de Spreeuw Sturnus vulgaris.