NATUURLEXICON


Wilgenhommel

Bombus cryptarum


De Wilgenhommel Bombus cryptarum  is een zwart behaarde hommel met gele banden op borststuk en achterlijf en een wit behaarde achterlijfspunt. De hommel meet 9 tot 20 mm. De hommel is zeer moeilijk te onderscheiden van andere hommels (Aardhommel, Veldhommel, Grote Aardhommel). Bij de koningin vertoont de gele band net voor de vleugelschubben een zwarte inkeping (soort kommavorm).

Deze hommel bewoont natte heidegebieden en kustduinen.

De hommel vliegt in één generatie half februari tot eind september. De nesten bevinden zich ondergronds in oude zoogdiernesten, soms ook bovengronds in boomholtes en nestkasten.

Het is een polylectische soort die bij voorkeur de bloemen bezoekt van Gewone Dophei Erica tetralix, Gewone Ossentong Anchusa officinalis en Wilg-soorten Salix species zoals Kruipwilg Salix repens.

De koningin bezoekt  in het vroege voorjaar vaak Wilg-soorten Salix species en Gewone Paardenbloem Taraxacum officinalis. In heideterreinen bezoeken ze graag Wilde Lijsterbes Sorbus aucuparia en Blauwe Bosbes Vaccinium myrtillus.  

Mogelijks treedt de Tweekleurige Koekoekshommel Bombus bohemicus op als broedparasiet bij deze hommel.  

Home