NATUURLEXICON


Vierkante Worm

Eiseniella tetrahydra


De Vierkante Worm Eiseniella tetrahydra is een opvallende bruine ringworm. Het is de enige in het water levende verwant van de Regenworm Lumbricus terrestris.

Hij leeft in zoet water, vooral aan oevers van meren en rivieren. Hij meet tot 5 cm.

Home