NATUURLEXICON


Veenhommel

Bombus jonellus


De Veenhommel Bombus jonellus is een klein hommeltje (11 tot 14 mm). Het borststuk draagt 2 gele banden en ook het eerste achterlijfssegment heeft een gele band. Deze soort heeft een korte tong.

Deze hommel komt van eind maart tot eind september in 2 generaties voor in moerassen, veenachtige en zandige gebieden. Deze hommel mijdt agrarische graslanden en ook het stedelijke gebied.  

Het nest kan zwoel boven- als ondergronds worden gemaakt. De hommel maakt vaak gebruik van oude muizennestten of nestkasten. Het is een polylectische soort, die men onder meer op bloemen van Sporkehout Rhamnus frangula, Gewone Dophei Erica tetralix, Winterbloeiende Heide Erica carnea, Hengel Melampyrum pratense en Wateraardbei Comarum palustre kan aantreffen.

Als koekoeksbij is de Vierkleurige Koekoekshommel Bombus sylvestris bekend.

 


Home