NATUURLEXICON


Variabel Elfje

Meliscaeva auricollis


Het Variabel Elfje Meliscaeva auricollis is een slanke zweefvlieg met een lengte van 8 tot 11 mm.

Deze soort draagt op de rugplaat vlekken die niet overgaan over de zijnaad. De onderkant van de vlekken lopen schuin. Het schildje is geel en is bezet met zwarte haartjes.

Het vrouwtje overwintert. De soort vliegt van begin maart tot ver in het najaar (november), waarschijnlijk in meerdere generaties. De inheemse populatie wordt jaarlijks aangevuld met een schommelend aantal trekkers uit het zuiden.

Deze zweefvlieg komt voor in diverse biotopen zoals open loof- en naaldbossen, stadsparken, tuinen, bosjes en heidevelden. In het voorjaar wordt de vlieg vaak op Klimop Hedera helix gezien.

De eitjes worden afgezet op verschillende bomen, struiken en kruidachtige planten.

De larven leven van bladluizen. De soort overwintert als larve of als volwassen vrouwtje.

Home