NATUURLEXICON


Tuinhommel

Bombus hortorum


De Tuinhommel Bombus hortorum is een algemene hommel in Vlaanderen en Nederland. Het is een zwart behaarde hommel met 2 heldergele banden op het borststuk en één op het eerste achterlijfssegment. Melanisme komt vaak voor bij deze soort, waarbij vooral de gele banden grotendeels tot geheel verdwijnen. De tong is vrijwel even lang als de totale lichaamslengte. De koningin meet tot 22 mm; de werkster tot 16 mm en het mannetje tot 15 mm. Deze soort maakt een nest in zowat alle holtes, zowel boven- als ondergronds en kan in allerlei biotopen worden aangetroffen, ook in de stedelijke omgeving.

Het is een polylectische soort (zoekt nectar en stuifmeel op verschillende planten) en heeft over het algemeen weinig moeite om geschikte planten te vinden. Door het bezit van een zeer lange tong kan deze hommel bloemen met lange bloembuizen bezoeken.

Wilde Kamperfoelie Lonicera periclymenum wordt vrijwel uitsluitend door deze hommel bezocht. De Tuinhommel is één van de weinige soorten die deze plant effectief kan bestuiven.

De hommel vliegt ook vaak op Witte Dovenetel Lamium album, Gewone Smeerwortel Symphytum officinale, Gele Lis Iris pseudacorus, Gewoon Vingerhoedskruid Digitalis purpurea en Rode Klaver Trifolium pratense. In graslanden wordt vaak de Grote Ratelaar Rhinanthus angustifolius bezocht.  

De soort is te zien van begin maart tot eind september.  

Deze hommel vormt kolonies van 50 tot 120 individuen.

Als koekoekshommel is de Lichte Koekoekshommel Bombus barbutellus bekend.

Home