NATUURLEXICON


Stenoekie


Stenoekie is het verschijnsel dat een organisme slechts in één specifieke biotoop kan gedijen. De soort stelt zeer specifieke eisen aan de omgeving. Het begrip heeft dus veel te maken met de tolerantie van de soort. De tolerantie is hier namelijk klein.

Stenoeke soorten zijn gevoelig voor uitsterven, maar hoeven niet zeldzaam te zijn, omdat de specifieke biotoop veelvuldig voor kan komen. Zo leeft de Oorlepelzwam Auriscalpium vulgare alleen op dennen- en sparrenkegels op de grond.

Dit is een zeer specifieke, maar plaatselijk zeer veel voorkomende groeiplaats. Het tegenovergestelde van stenoekie is euryoekie.

Home