NATUURLEXICON


Schorshorentje    

Balea perversa


Het Schorshorentje Balea perversa is een landslak met een kegelvormig huisje, dat lichtbruin tot groenachtig van kleur is.

Deze slak komt voor in droge spleten in rotsen of muren en op boomstammen. Het huisje wordt maximum 1 cm lang.

De soort blijkt sterk gebonden te zijn aan oude knotwilgen, iepen en andere bomen met een ruwe schors. De soort werd ook reeds aangetroffen op Zwarte Populier, Gewone Vlier en op Gewone Es. De soort verkiest knotwilgen die regelmatig worden geknot en dus niet gescheurd zijn. De aanwezigheid van korstmossen en algen is ook een belangrijk punt voor wat betreft het voedsel van deze soort.

Home