NATUURLEXICON


Pioniervegetatie


Een pioniervegetatie is een ijle en jonge begroeiing op voorheen kale bodem, gewoonlijk met een aanzienlijk aandeel eenjarige soorten en mossen.

Home