NATUURLEXICON


Parasiet


Een parasiet is een individu dat al of niet tijdelijk in of op een individu van een andere soort voorkomt en er zijn voedsel aan onttrekt.

Wanneer de parasiet zich in het gast-organisme vestigt, spreekt men van een endoparasiet. Buiten het lichaam spreekt men van een ectoparasiet.

Parasitisme is één van de vormen van symbiose.

Wanneer de gastheer uiteindelijk sterft als gevolg van het parasitisme, dan wordt de parasiet een parasitoïde genoemd. Ook hier kent men ectoparasitoïden die een ei op de gastheer deponeren en endoparasitoïden die dit in de gastheer doen. Als de gastheer na de aanval niet meer verder eet of groeit spreekt men van idiobiontie. Als de gastheer na de aanval nog verder eet en groeit, dan spreekt men van koinobiontie.  

Parasieten en parasitoïden kunnen het voortplantingssucces van soorten flink beïnvloeden met name als er veel nesten dicht bij elkaar zijn gegroepeerd, zoals bijvoorbeeld in bijenhotels en commerciële of wetenschappelijke kweken. De concentraties zijn in deze gevallen onnatuurlijk hoog. In de vrije natuur komen dergelijke nestdichtheden zelden of nauwelijks voor.

Parasieten hebben doorgaans zelf geen nest en vangen zelf geen prooi, maar “stelen” deze van een “gastheer”. Men noemt deze dan ook wel kleptoparasieten.

Een parasiet zet een ei op, in of nabij een gastheer, zonder deze zelf te verplaatsen. De larven ontwikkelen zich doorgaans slechts ten koste van één gastheer-individu.  


Home