NATUURLEXICON


Mutualisme


Mutualisme is een interactie tussen soorten waarbij beide soorten in positieve zin worden beïnvloed. Vaak zijn ze in hun voortbestaan van elkaar afhankelijk.

Mutualisme is hulpbetoon van organismen aan elkaar tegen een gemeenschappelijke negatieve invloed.

Voorbeelden: korstmossen (samenleving tussen schimmels en algen); mycorrhiza (samenleving tussen zwammen en bomen); knolletjesbacteriën (samenleving tussen bacteriën en vlinderbloemige planten); het vrouwtje van de Bittervoorn Rhodeus amarus legt met een legbuis eitjes in de kieuwholte van een zoetwatermossel. De mossel spuit larven tegen de buik van de vis, die zich daaraan vasthechten.  

Mieren beschermen bladluizen en ontvangen als tegenprestatie een door de bladluizen afgescheiden suikerverbinding.

Insecten bestuiven planten en krijgen in ruil de nectar.   

Mutualisme is enger dan het begrip “symbiose”. Ook commensalisme en parasitisme zijn vormen van symbiose.

Zie ook: Symbiose

   

Home