NATUURLEXICON


Lichte Koekoekshommel

Bombus barbatellus


De Lichte Koekoekshommel Bombus barbutellus is een zwart behaarde hommel met gele banden langs voor- en achterrand van het borststuk en aan de basis van het achterlijf. De achterlijfspunt is wit behaard. Het vrouwtje meet tot 23 mm; het mannetje tot 16 mm. Deze hommel komt voor in open tot halfopen landschappen en soms ook in het stedelijke gebied. Deze soort vertoont een voorkeur voor bloemrijke graslanden. De overwinterende vrouwtjes komen rond half april tevoorschijn. De jonge mannetjes vliegen vanaf half juli tot eind augustus.

De hommel parasiteert vooral bij de Tuinhommel Bombus hortorum, maar ook bij de Boomhommel Bombus hypnorum en de Grote Tuinhommel Bombus ruderatus.

Deze hommel vliegt ondermeer op Havikskruid-soorten Hieracium species, Hondsdraf Glechoma hederacea, Gewone Paardenbloem Taraxacum officinale, Rode Klaver Trifolium pratense, Speerdistel Cirsium vulgare, Dahlia species, Zonneroosje-soorten Helianthemum species, Chrysant-soorten Chrysanthemum species en Knoopkruid Centaurea jacea.

Home