NATUURLEXICON


Late Hommel

Bombus soroeensis   


De Late Hommel Bombus soroeensis is een zeldzame hommel die we kunnen zien van begin mei tot midden oktober. De soort meet 10 tot 20 mm. De hommel is volledig zwart met een rode achterlijfspunt en soms met een smalle gele borstband.

Deze hommel bewoont vooral open tot halfopen landschappen, zoals heide- en hoogveengebieden, kalkgraslanden en hellingbossen, waar verschillende bloemen worden bezocht.  

Het nest wordt onder de grond gemaakt. Er worden kleine kolonies gevormd.


Home