NATUURLEXICON


Kleine Bovist

Bovista pusilla   


De Kleine Bovist Bovista pusilla komt vooral voor op droge zandgraslanden in de duinen en ook in Duindoorn-struwelen (eventueel met Vlier). Het is een saprotrofe soort.

 

Home