NATUURLEXICON


Grote Tuinhommel

Bombus ruderatus   


De Grote Tuinhommel Bombus ruderatus is een minder algemene hommel die we kunnen zien van half april tot half september. De koningin wordt tot 24 mm lang, de werkster tot 18 mm en met mannetje tot 17 mm.

Het is een kort behaarde soort die op het borststuk 2 zeer brede gele banden en op het eerste achterlijfssegment een bruingele band. De laatste achterlijfssegmenten zijn wit behaard. Deze hommel lijkt sterk op de Tuinhommel maakt een minder langgerekte indruk. De tong is zeer lang.

Deze hommel bezoekt verschillende bloemen waaronder Gewone Smeerwortel Symphytum officinale, Witte Dovenetel Lamium album, Rode Klaver Trifolium pratense, Stinkende Ballote Ballota nigra, Bosandoorn Stachys sylvatica,  Gele Lis Iris pseudacorus, Gevlekte Dovenetel Lamium maculatum, Vingerhoedskruid Digitalis purpurea, Beemdkroon Knautia arvensis, Knoopkruid Centaurea jacea en Peen Daucus carota.

Het nest wordt zowel boven als onder de grond gemaakt, vaak in verlaten muizenholen. Bovengrondse nesten liggen gewoonlijk vlak boven de grond onder dichte vegetatie. Er worden kolonies gevormd van 50 tot 100 individuen.

Deze soort komt voor in open landschappen, meestal bloemrijke gras- en hooilanden.  

De koekoekshommel van deze soort is de Lichte Koekoekshommel Bombus barbutellus.

 

Home