NATUURLEXICON


Groot Leermos

Peltigera canina   


Het Groot Leermos Peltigera canina is een bodemkorstmos met een grote gelobde thallus.

Bij de leermossen bestaat het korstmos niet uit een schimmel en een groenalg, maar uit een schimmel en een blauwalg. De blauwalg is ook in staat om stikstofgas uit de lucht om te zetten in oplosbaar nitraat. Deze korstmossen kunnen dus zelf in hun eigen stikstofbehoefte voorzien en kunnen dan ook snel groeien en dus goed concurreren met andere snelgroeiende mossen.  

De onderkant is grijs en bovenaan grijsgroen. De wierpartner behoort tot de Nostoc-groep.

De apotheciën staan aan de rand van smalle thallusstukken.  Deze soort is uiterst zeldzaam.


 

Home