NATUURLEXICON


Gewone Koekoekshommel

Bombus campestris   De Gewone Koekoekshommel Bombus campestris is een hommel met een variabele kleur, van overwegend zwart met weinig geel tot bijna geheel behaard. Het vrouwtje meet tot 22 mm; het mannetje tot 17 mm.

Deze hommel vliegt vooral in mei en juni. De jonge mannetjes zijn vooral in juli en augustus te zien. Het is vooral een parasiet bij de Akkerhommel Bombus pascuorum, maar ook wel bij de Weidehommel Bombus pratorum en de Heidehommel Bombus humilis.  

Het vrouwtje dringt het nest binnen van haar gastheersoort en schakelt met haar angel de hommelkoningin uit. Vervolgens legt ze haar eitjes in het nest en de larven worden grootgebracht door de werksters van de gastheersoort.

Deze koekoekshommel komt voor in alle gebieden waar bomen of andere hoge begroeiïngen aanwezig zijn en is ook in het stedelijke gebied een algemene soort.

De vrouwtjes zijn onder meer op Gewone Paardenbloem Taraxacum officinale, Hondsdraf Glechoma hederacea, Beemdkroon Knautia arvensis, Haagwinde Calystegia sepium, Koninginnekruid Eupatorium cannabinum en Witte Klaver Trifolium repens te zien, terwijl de mannetjes vooral op distelsoorten Cirsium/Carduus species en Braam Rubus fruticosus vliegen.  

Home