NATUURLEXICON


Dikpootspringspin

Bianor aurocinctus



De Dikpootspringspin Bianor aurocinctus, ook Bodemspringspin genoemd, is een spin die voorkomt tussen korte vegetatie en tussen stenen.

Deze soort prefereert droge, schrale graslanden met open grond.

Home