NATUURLEXICON


By-pass


Een by-pass is een omleiding van een ecologische verbinding bij een barrière langs of in het lijnelement waarop de verbinding gebaseerd is.

 

Home