NATUURLEXICON


Bugula neritina   Het mosdiertje Bugula neritina lijkt meer op een plant dan op een dier. Het leeft in grote kolonies.

Verschillende diertjes (zoöiden) leven samen in een zogenaamd zoarium. De kolonies bevinden zich op scheepsrompen en boeien in zee, zowel in diep als in ondiep water.

Home