NATUURLEXICON


Bruine Rouwbij

Melecta albifrons   De Bruine Rouwbij Melecta albifrons is een koekoeksbij met een vrij dicht bruingeel behaard spits achterlijf, dat met geelgrijze haarvlekken is getekend. De kleurvariatie binnen deze soort is groot. Deze soort meet 9 tot 17 mm en komt van eind maart tot juni voor bij oude met leem gebouwde muren of bij lemige steilwanden en in tuinen waar de gastheerbij voorkomt.  

De soort parasiteert bij de Gewone Sachembij Anthophora plumipes.

Het ei wordt gelegd in de reeds afgesloten broedcel, waarbij de Rouwbij het deksel van deze broedcel met het spitse achterlijf doorboort.

Deze bij bezoekt verschillende planten voor de nectar met een voorkeur voor Witte Dovenetel Lamium album, Wild Kattenkruid Nepeta cataria, Gevlekte Longkruid Pulmonaria officinalis  en Kruipend Zenegroen Ajuga reptans. Deze diertjes worden vaak slapend aangetroffen, terwijl ze zich met de kaken vastbijten aan plantenstengels.  

Home