NATUURLEXICON


Bronputpopulatie


Synoniem: source-sink population.

Is een ecologische term, die vooral wordt gebruikt bij planten.  

Het betreft hier een kort levende populatie (sink) die niet bijdraagt aan het kolonisatieproces en blijft voortbestaan dankzij voortdurende immigratie vanuit grote, vitale bronpopulaties. Vaak zijn lokale verschillen in habitatkwaliteit de oorzaak van dit proces: vanuit kwaliteitsvolle plekken worden ook plekken met een lage kwaliteit gekoloniseerd.

 

Home