NATUURLEXICON


Breedkaakgroefbij

Lasioglossum laticepsDe Breedkaakgroefbij Lasioglossum laticeps is een vrij zeldzame groefbij die vooral op leemgronden, langs de rivieren en in graslanden voorkomt. Ook midden in de stad kan men deze bij nestelend tussen straatstenen aantreffen, soms in grote kolonies. De bij werd reeds gevonden in Antwerpen.

Deze bij meet 6 tot 7 mm. De achterranden van de achterlijfssegmenten zijn bij het vrouwtje doorschijnend. De kop is veel breder dan lang. Het mannetje heeft lange antennes die aan de onderkant meestal okerkleurig zijn. De kop van het mannetje is breder dan lang, maar minder opvallend dan bij het vrouwtje.

De nesten worden in grote groepen bij elkaar gemaakt in zanderige grond. Het is een primitief-sociale soort. Het in het najaar bevruchte vrouwtje overwintert en legt in het voorjaar eitjes waaruit uitsluitend werksters komen. In de latere, tweede generatie worden ook mannelijke soorten geboren.

Volwassen vrouwtjes overwinteren.  

De bij bezoekt verschillende plantenfamilies maar wordt vaak gezien op Gewone Paardenbloem Taraxacum officinale.  

De bij vliegt van maart tot eind september.

Deze bij is waarschijnlijk een gastheerbij voor de Roestbruine Bloedbij Sphecodes ferruginatus en de Bosbloedbij Sphecodes ephippius (koekoeksbijen).      


Home