NATUURLEXICON


Breedbuikgroefbij

Lasioglossum lativentreDe Breedbuikgroefbij Lasioglossum lativentre is een groefbij die voorkomt in kruidenrijke graslanden langs bosranden.

Deze bij meet 7 tot 8 mm. Het is een zwarte bij. De basis van tergiet 2 en 3 hebben brede, witte haarvlekken. De achterranden van de tergieten zijn zwart.       

Deze bij vliegt vermoedelijk in één generatie van half maart tot half oktober. De soort nestelt in de grond. Het is een polylectische soort die onder meer op Gewone Paardenbloem Taraxacum officinale, Streepzaad-soorten Crepis species , Wederik-soorten Lysimachia species en Wilgenroosje Chamaenerion angustifolium kan worden gezien.

De Grote Spitstandbloedbij Sphecodes puncticeps is een mogelijke koekoeksbij bij deze soort.  


Home