NATUURLEXICON


Breedbanddwergzandbij

Andrena pusilla   De Breedbanddwergzandbij Andrena pusilla is een zeer zeldzaam zandbijtje met een grootte van 5 tot 7 mm.

Het stuifmeel wordt gehaald bij verschillende bloemen.

De bij vliegt van eind maart tot begin juli. Deze bij vertoont een voorkeur voor zandige terreinen zoals stuifzanden, maar kan ook worden gezien op zandige terreinen in het stedelijke gebied.

Het nest wordt solitair en ondergronds aangelegd.   

Home