NATUURLEXICON


Brede Dwergbloedbij

Sphecodes crassusDe Brede Dwergbloedbij Sphecodes crassus is een kleine maar robuust gebouwde bloedbij met een lengte van 5 tot 7 mm. De achterdijen zijn bultig verdikt en het middenveld van het middensegment is breed rechthoekig. Het mannetje heeft korte viltbandjes op de antennes.

Deze bij vliegt van begin april tot begin oktober in uiteenlopende biotopen zoals bosranden, bermen, ruigten en akkers.

Deze soort bezoekt verschillende bloemen.

Het is een koekoeksbij van verschillende groefbijen zoals de Fijngestippelde Groefbij Lasioglossum punctatissimum, de Borstelgroefbij Lasioglossum nitidiusculum en waarschijnlijk ook de Kleigroefbij Lasioglossum pauxillum, de Steilrandgroefbij Lasioglossum quadrinotatulum en de Biggenkruidgroefbij Lasioglossum villosulum.  

Volwassen vrouwtjes overwinteren.

Home