NATUURLEXICON


Brak


We spreken van brak water wanneer het zoutgehalte ergens ligt tussen zoet water en zout water.

Waar rivieren in zee uitmonden is er een zone waar het water brak is. Het is ook mogelijk dat zout water via kwel in polders opwelt waardoor ook brakke of zilte omstandigheden ontstaan.

Het zoutgehalte van brak water is te hoog voor de meeste gewone water- en moerasplanten en wisselt meestal sterk onder invloed van regenval en verdamping. Deze wateren zijn binnendijks gesitueerd in dijkputten, inlagen en lage delen van kustpolders en buitendijks in poelen aan de bovenrand van kwelders.

Home