NATUURLEXICON


 Bosgierstgras

Milium effusum   


Het Bosgierstgras Milium effusum groeit op losse grond onder loofbomen. De groene grasbloemen bloeien van mei tot juli in grote, losse pluimen. De aartjes staan aan zeer dunne, neerhangende stengeltjes. Deze plant wordt 50 tot 120 cm hoog. 

Wanneer de bladeren in de voorzomer geelgroen kleuren, wijst dit op stikstofgebrek door een slechte humusafbraak.  

Home