NATUURLEXICON


Boomkruiper

Certhia brachydactyla


De Boomkruiper Certhia brachydactyla is goed aangepast aan het leven op boomstammen.  

Hij heeft een dunne, iets naar omlaag gebogen snavel, een witte wenkbrauwstreep, grote klauwen aan de tenen en een lange, stijve staart. Zijn kleur is bruin, zoals van boomschors. Deze vogel kan alleen spiraalsgewijs naar omhoog op de boomschors klimmen.

Hij bewoont naald- en gemengde bossen, maar ook parken en grotere tuinen .

Zijn voedsel bestaat uit insecten, insectenlarven en eitjes van insecten, die hij vindt in schorsspleten.

Hij bouwt een nest in holten en spleten en achter boomschors.

Van april tot juli legt het vrouwtje 5 tot 7 eitjes. Het vrouwtje broedt; beide ouders verzorgen de jongen. De vogel broedt slechts 1 keer per jaar.

In de winter zwerft hij rond, vaak in gemengde groepen met mezen.    

    

Home