NATUURLEXICON


Boomkoekoekshommel

Bombus norvegicus


De Boomkoekoekshommel Bombus norvegicus meet 15 tot 22 mm. De voorzijde van het borststuk heeft een brede gele band. Het achterlijf is zwart behaard, met een brede witte band over het midden, daarachter een smal zwart bandje gevolgd door een rossig uiteinde. Het vrouwtje heeft donker getinte vleugels. De achterlijfspunt is naar voren gekromd onder het achterlijf. Deze hommel lijkt sterk op de Vierkleurige Koekoekshommel Bombus sylvestris.

De hommel vertoont een voorkeur voor dennenbossen met een ondergroei van Blauwe Bosbes Vaccinium myrtillus. Hij komt ook voor langs bosranden en in mindere mate op ruderale terreinen. Het is een broedparasitaire bij. Hij werd nog niet in het stedelijke gebied opgemerkt, niettegenstaande de Boomhommel Bombus hypnorum, zijn gastheer, daar wel meer en meer voorkomt.

Deze soort vliegt in één generatie van midden april tot eind augustus.

De bij bezoekt verschillende bloemen.  

  

Home