NATUURLEXICON


Boomeiland


Een boomeiland is een vegetatievlek in een kleinschalig mozaïeklandschap waarin men de natuurlijke processen laat domineren. Op de vegetatieplek gaan zich spontaan bomen vestigen. Zowel in droge als natte ecosystemen blijken deze boomeilanden doorheen de tijd biodiversiteits-hotspots te worden. Door transport en accumulatie van organisch materiaal wordt een steeds grotere structuurvariatie opgebouwd, zodat steeds meer plant- en diersoorten op deze boomeilanden een stijgend aantal hulpbronnen, zoals voedsel, water, schuilplaatsen en voortplantingsplaatsen vinden.    

Home