NATUURLEXICON


Bonte Wespbij

Nomada bifasciata


De Bonte Wespbij Nomada bifasciata komt van eind maart tot half juni voor in het leefgebied van de Weidebij Andrena gravida, waarop deze bij parasiteert (het is zeer waarschijnlijk de enige gastheer). Waarnemingen in juli en begin augustus kunnen wijzen op een tweede generatie.  

Men vindt de soort vooral op uiterwaarden en grazige hellingen zoals dijken.

De bij meet 10 tot 11 mm. De kop en het borststuk zijn zwart. Het rugschild is voorzien van een kleine, gele middenvlek. Het achterlijf is rood. De rugplaten van de achterlijfssegmenten zijn aan de basis en de achterrand zwart. Het achterlijf is voorzien van (soms onderbroken) gele banden.

Deze soort bezoekt de bloemen van Wilg-soorten Salix species, Madeliefje Bellis perennis, Gewone Paardenbloem Taraxacum officinale, Klein Hoefblad Tussilago farfara en Vogelmuur Stellaria media.

Home