NATUURLEXICON


Boloog

Bombus confusus


De Boloog Bombus confusus is een uiterst zeldzame hommel.  Deze soort komt in Vlaanderen en Nederland waarschijnlijk niet meer voor.

De koningin en de werkster hebben een fluweelachtige, korte beharing en een opvallend breed achterlijf. Het borststuk en de eerste helft van het achterlijf zijn zwart; de laatste drie achterlijfssegmenten rood. Het mannetje heeft een zeer smalle gele band aan de voorzijde van het borststuk, opvallend grote facetogen en zeer korte antennes. Deze hommel meet 12 tot 22 mm.

Deze hommel komt vrijwel alleen voor in vochtige kalkgraslanden en foerageert er op diverse bloemen die in deze graslanden (nog) voorkomen.

Hij vliegt in één generatie van begin mei tot begin oktober en nestelt zowel bovengronds als ondergronds.

 

Home