NATUURLEXICON


Bleekvlekwespbij

Nomada alboguttata


De Bleekvlekwespbij Nomada alboguttata is een bij die als een broedparasiet leeft bij de Witbaardzandbij Andrena barbilabris en waarschijnlijk ook het Roodbuikje Andrena ventralis. De bij meet 7 tot 10 mm.

Het borststuk is zwart en heeft 4 rode lengtestrepen. Het achterlijf is rood met geelwitte vlekken.

Deze bij vliegt van helf maart tot eind september vaak boven kaal zand, bijvoorbeeld op zandverstuivingen en zandpaden in bossen en heidevelden. De bij kan ook in het stedelijk gebied worden gezien.

Deze bij bezoekt de bloemen van Havikskruid-soorten Hieracium species, Kruipwilg Salix repens, Gewone Paardenbloem Taraxacum officinale.

Men stelt vast dat de aantallen van deze bijensoort afnemen in duingebieden. De oorzaak van deze afname is nog onduidelijk.

Home