NATUURLEXICON


Bladmineerders


Dieren die zich voeden met plantenweefsel door gangen -men noemt dit ook “mijnen”- in de bladeren te knagen.   

Home