NATUURLEXICON


Bittere Boleet

Tylopilus felleus


De Bittere Boleet Tylopilus felleus is een boleet met een halfbolvormige tot gewelfde gelig-bruine hoed met een diameter tot 12 cm. De okerkleurige steel wordt tot 10 cm lang.

Deze zwam komt voor bij loofbomen (Eik-soorten, Beuk, Berk-soorten), soms bij naaldbomen, in loof- en gemengde bossen of langs wegen en lanen met oude bomen op voedselarme en zure grond.

  

Home