NATUURLEXICON


Biotoop


Een biotoop is de woonplaats van een levensgemeenschap. Hier kunnen zich planten en/of dieren zich ontwikkelen en zich voortplanten.

Voorbeelden: een heideveld, een duinvallei, een schraal grasland, een naaldbos.


Home