NATUURLEXICON


Biologisch evenwicht


Natuurlijk evenwicht of nog beter ecologisch evenwicht. Het is een toestand waarbij een ecosysteem min of meer gelijk blijft doordat er een stabiliteit is ontstaan voor wat betreft de aard en het aantal van de levende en niet-levende elementen waaruit het is opgebouwd. In de ecologie betekent die stabiliteit niet dat er geen dynamiek bestaat. Deze dynamiek schommelt evenwel rondom dat evenwicht.

De grootte van elke populatie van een ecosysteem zal schommelen rondom een bepaalde waarde. Dit evenwicht kan dus alleen bestaan in een climax-ecosysteem.

Soms kan het ecosysteem na een verstoring verschuiven naar een nieuw evenwicht. Wanneer de verstoring te hevig is, bijvoorbeeld door chemische verontreiniging, dan raakt het biologisch evenwicht grondig verstoord en kan het ecosysteem zich niet meer herstellen.   

    

Home