NATUURLEXICON


Biocoenose


Een biocoenose is een permanente, stabiele levensgemeenschap van planten en dieren in een bepaalde leefomgeving (biotoop).


   

Home