NATUURLEXICON


Bioblapsis polita


De wesp Bioblapsis polita behoort tot de gewone sluipwespen. Deze zeer zeldzame parasitoïde wesp vliegt van juni tot oktober.

Deze wesp parasiteert bij de larven van de Gewone Kopermantel Ferdinandea cuprea en de Roodsprietkopermantel Ferdinandea ruficornis. Dit zijn zweefvliegen waarvan de larven leven in sapstromen van bomen en boomwonden.

De larve van de zweefvlieg wordt geparasiteerd door deze wesp. Pas nadat de larve is verpopt start de ontwikkeling van de larve van de wesp. Uit de zweefvliegpop komt telkens een sluipwesp te voorschijn.      

Home