NATUURLEXICON


Bio-accumulatie


Als stoffen moeilijk afbreekbaar zijn, zoals bijvoorbeeld chloorkoolwaterstoffen, dan stapelen ze zich bij inname op in levende organismen. We noemen dit bio-accumulatie. Deze stoffen worden door het vet van dieren en mensen opgenomen. De concentratie bij organismen die zich hoger in de voedselketen bevinden wordt uiteindelijk zo hoog wat ze kritiek wordt. Dit is vooral het geval bij roofvogels en zoogdieren zoals vleermuizen. In een periode dat het voedselaanbod kleiner wordt, worden de vetreserves aangesproken en komt het gif dus vrij, zodat de dieren ineens te veel gif te verwerken krijgen en sterven.   

Home