NATUURLEXICON


Bijenhotel


Het ter beschikking stellen van een bijenhotel, een ingerichte kunstmatige nestelgelegenheid voor wilde bijen, is gunstig voor bovengronds nestelende bijen.

Wilde bijen kennen over het algemeen slechts 1 generatie per jaar. De larven zullen zich gedurende één volledig jaar ontwikkelen tot bijen en de winter doorbrengen in het hotel. Pas in het volgende voorjaar zullen de nieuwe bijen te zien zijn. Ze zijn normaal gezien bestand tegen een strenge winter.  

Volgende tips kunnen helpen om het bijenhotel zo optimaal mogelijk in te richten:

Opmerking:

Het helpen van wilde bijen en hen ondersteunen door het aanbod van nestgelegenheid is lovenswaardig, maar het ecologisch belang van deze bijenhotels mag zeker niet overschat worden. Een bijenhotel leent zich uitstekend om (de meer algemene) soorten wilde bijen van nabij te observeren en te leren kennen en kan daarom perfect als educatief middel worden gebruikt.

Bijenhotels op zich dragen echter niet bij aan een daadwerkelijke bescherming van wilde bijen. Ze helpen de bedreigde soorten niet echt. Bijenhotels houden ook een vergroot risico in op de verspreiding van een aantal parasieten, die wilde bijenpopulaties in de omgeving sterk kunnen aantasten.

De commercialisering en merchandising van deze bijenhotels helpen de wilde bijen niet echt. De kwaliteit van de bijenhotels laat te veel en te vaak te wensen over.   Vooral in de stedelijke gebieden zullen deze bijenhotels waarschijnlijk wel een meerwaarde kunnen bieden, mits er een voldoende aanbod aan voedsel (nectar en stuifmeel) aanwezig is en als gevolg van een gebrek in deze omgeving van voldoende natuurlijke nestgelegenheid voor wilde bijen.

Een echte bescherming van wilde bijen zal men beter bieden door het beschermen en inrichten van de normale, natuurlijke leefgebieden, een totaal verbod op het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen en het zorgen voor een groter voedselaanbod (inheemse bloemen en planten) en natuurlijke nestgelegenheid (zoals onder meer staand en liggend dood hout, holle stengels, open zandplaatsen en plaatsen met een ijle begroeiing en steilwandjes).

Bijen zijn uitstekend geholpen als men een (stads)tuin voorziet van de bijenplantenfamilies bij uitstek: composieten, vlinderbloemigen, lipbloemigen, schermbloemigen, kruisbloemigen, klokjesfamilie, ruwbladigen, kaardebolfamilie en rozenfamilie. Vooral de inheemse, enkelvoudige bloemen zullen bijen aantrekken.  Home