NATUURLEXICON


Bezinkbare stoffen


Met bezinkbare stoffen bedoelen we hier minerale of organische stoffen die onder invloed van de zwaartekracht kunnen bezinken. Een verhoogde concentratie aan bezinkbare stoffen in het oppervlaktewater zal een verhoogde slibafzetting veroorzaken waardoor effecten naar de waterbodem kunnen optreden (zoals zuurstofarme omstandigheden).

De bezinkbare deeltjes kunnen bovendien grote hoeveelheden stoffen opstapelen (metalen, pesticiden, …) die (zeer) giftig kunnen zijn voor waterorganismen.

Bij een verhoogde concentratie aan bezinkbare stoffen in matig tot snelstromend oppervlaktewater wordt de transparantie van het water aangetast en vermindert de lichtpenetratie en bijgevolg de fotosynthese.

Home